Програм бичих бол спорт

Програм бичнэ гэдэг бол нэг төрлийн спорт юм. Спортод хэн өндөр амжилт гаргадаг вэ? Мэдээж их хөдөлмөрлөсөн нь Коби өглөө хар үүрээр босоод бөөн дасгал хийснийхээ »